Cennik

* podane ceny są cenami brutto
LP. RODZAJ PRAC POWIERZCHNIA/INNE UWAGI JEDNOSTKA MIARY CENA/JEDN.
1 Aeracja trawnika do 200m2 m2 1,20 zł
2 Aeracja trawnika powyżej 200m2 m2 1,00 zł
3 Wertykulacja trawnika z wygrabieniem pozostałości do 200m2 m2 1,20 zł
4 Wertykulacja trawnika z wygrabieniem pozostałości powyżej 200m2 m2 1,00 zł
5 Zakładanie trawnika z rolki (z przygotowaniem terenu; bez kosztu transportu trawy) do 850m2 m2 25,00 zł
6 Zakładanie trawnika z rolki (z przygotowaniem terenu; bez kosztu transportu trawy) powyżej 850m2 m2 23,00 zł
7 Zakładanie trawnika z siewu 50-499m2 m2 12,00 zł
8 Zakładanie trawnika z siewu powyżej 500m2 m2 10,00 zł
9 Dosiewanie trawnika   m2 5,00 zł
10 Zdejmowanie darni   m2 6,00 zł
11 Wapnowanie/piaskowanie trawnika (bez materiału)   m2 0,70 zł
12 Wapno   kg 1,00 zł
13 Piasek (bez transportu)   t 80,00 zł
14 Nawożenie trawnika (bez materiału)   m2 0,30 zł
15 Nawóz   kg 8,60 zł
16 Oprysk trawnika przeciwko chwastom dwuliściennym   m2 0,65 zł
17 Oprysk powierzchni przeciwko chwastom jednoliściennym   m2 0,65 zł
18 Oprysk roundupem   m2 0,65 zł
19 Przycinanie obrzeży trawnikowych   mb 2,20 zł
20 Montaż opaski plastikowej oddzielającej trawnik od rabaty   mb 23,00 zł
21 Montaż rollborderów oddzielających trawnik od rabaty (bez materiałów)   mb 5,00 zł
22 Rollborder drewniany (5x20x100cm)   mb 10,00 zł
23 Montaż opaski z kostki granitowej/betonowej oddzielającej trawnik od rabaty   mb 40,00 zł
24 Zakładanie ścieżek, kostki (bez materiału)   m2 92,00 zł
25 Wykonanie murków oporowych wycena indywidualna mb - zł
26 Koszenie trawnika kosiarką spalinową z wywozem trawy   m2 0,30 zł
27 Koszenie kosą spalinową   m2 0,30 zł
28 Koszenie kosą spalinową + grabienia + wywóz odpadów   m2 0,70 zł
29 Oprysk roślin (pierwszy litr zużytego roztworu środka grzybobójczego lub owadobójczego)   l 49,00 zł
30 Oprysk roślin (każdy następny litr zużytego roztworu środka grzybobójczego lub owadobóczego)   l 27,00 zł
31 Sadzenie kwiatów jednorocznych lub małych bylin (bez materiału)   szt. 3,00 zł
32 Sadzenie krzewów (bez materiałów)   szt. 5,00 zł
33 Sadzenie drzew i dużych roślin (bez materiału)   szt. 35,00 zł
34 Sadzenie bardzo dużych roślin (bez materiału)   szt. 100,00 zł
35 Założenie maty przeciwchwastowej (bez materiału)   m2 4,00 zł
36 Mata przeciwchwastowa + mocowania   m2 3,20 zł
37 Rozsypywanie kory (bez materiału)   m2 2,50 zł
38 Kora średnia   worek 80l 13,95 zł
39 Kora gruba   worek 80l 16,00 zł
40 Rozsypanie powierzchni żwirowych, grysowych itp. (bez materiału) gdy sami dostarczamy materiał m2 6,35 zł
41 Rozsypanie powierzchni żwirowych, grysowych itp. (bez materiału) gdy klient dostarcza materiał m2 9,35 zł
42 Żwiry, grysy itd. - do indywidualnej wyceny   kg - zł
43 Palikowanie drzew (bez materiału) palik do 2m szt. 5,00 zł
44 Palikowanie drzew (bez materiału) palik powyżej 2m szt. 7,00 zł
45 Palik 4x100cm szt. 8,00 zł
46 Palik 5x150cm szt. 11,00 zł
47 Palik 5x250cm szt. 18,00 zł
48 Cięcie żywopłotu do 1m wysokości mb 10,00 zł
49 Cięcie żywopłotu od 1m do 3,5m wysokości mb 15,00 zł
50 Cięcie żywopłotu powyżej 3,5m wysokości mb 20,00 zł
51 Instalacja systemu nawodnieniowego do 500m2 m2 16,50 zł
52 Instalacja systemu nawodnieniowego od 500-1000m2 m2 14,00 zł
53 Instalacja systemu nawodnieniowego od 1000-2000m2 m2 11,00 zł
54 Instalacja systemu nawodnieniowego powyżej 2000m2 m2 8,00 zł
55 Zakładanie siatki na krety (bez materiału, cena przy zakładaniu trawnika) poziomo m2 3,00 zł
56 Zakładanie siatki na krety (bez materiału, cena przy zakładaniu trawnika) pionowo, wys. siatki do 80 cm mb 3,50 zł
57 Siatka na krety   m2 3,50 zł
58 Pielenie rabat   m2 2,00 zł
59 Przycinanie krzewów   szt. 5,00 zł
60 Czyszczenie roślin z suchego igliwia rośliny do 1 m wys. szt. 5,00 zł
61 Czyszczenie roślin z suchego igliwia rośliny 1-2 m wys. szt. 10,00 zł
62 Czyszczenie roślin z suchego igliwia rośliny powyżej 2 m wys. szt. 15,00 zł
63 Przycinanie dużych drzew i krzewów   szt. 25,00 zł
64 Skalniak wycena indywidualna    
65 Oczko wodne wycena indywidualna    
66 Usuwanie igliwia z kamienia ręczne m2 6,50 zł
67 Usuwanie igliwia z kamienia mechaniczne m2 4,00 zł
68 Wywóz odpadów organicznych   m3 45,00 zł
69 Nawiezienie i rozsypanie 10-15 cm warstwy ziemia urodzajnej (bez materiału) w zależności od dostępności terenu m2 8,00-10,00 zł
70 Ziemia urodzajna   t 40,00 zł
71 Naprawa systemu nawodnieniowego wycena indywidualna    
72 Usługi minikoparką   rbg 70,00 zł
73 Usługi wiertnicą   rbg 75,00 zł
74 Usługi zamiatarką   rbg 45,00 zł
75 Usługi równiarką   rbg 150,00 zł
76 Usługi traktorkiem   rbg 85,00 zł
77 Usługi pilarką spalinową   rbg 50,00 zł
78 Usługi glebogryzarką (przekopanie ziemi)   rbg 85,00 zł
79 Transport/dojazdy cena liczona w dwie strony za każdy samochód km 1,60 zł